Ostalo

Evidencija radnog vremena

U našoj ponudi možete pronaći sustave za automatiziranu evidenciju radnog vremena.

Sustav za evidenciju radnog vremena sa čitačem otiska prsta

Sustav bilježi evidenciju radnika pomoću jednostavnog uzimanja otiska prsta naslanjanjem na čitač otiska prstiju. Uređaj je povezan sa softverom koji vodi evidenciju te izvještaje.

Sustav za evidenciju radnog vremena sa čitačem kartica

Sustav bilježi evidenciju radnika pomoću jednostavnog evidentiranja kartica preko čitača kartica. Uređaj je povezan sa softverom koji vodi evidenciju te izvještaje.

Oprema za ostale sustave